Driftstjenester

Din eiendom – vårt ansvar

Vi er leverandør for det private, offentlige og næringsmarkedet.

Våre driftstjenester

 • 24 timers beredskap
 • Jevnelig tilsyn av bygningsmassen
 • Service, kontroll og drift av teknisk installasjon og anlegg
 • Søppel og avfallshåndtering
 • Kontroll og kvalitetssikring av byggningsmasse
 • Servicetjenester / Småreparasjoner
 • Kontroll og ajourføring / Internkontroll
 • Utvendig renhold / spyling og feiing
 • Utearealer vedlikehold, gressklipping og gartnertjenester
 • Snørydding og strøing
 • Containerutleie og bortkjøring
 • Grafittifjerning
 • Istappfjerning/snøfjerning på tak
 • Håndverkstjenester
 • Teknisk drift
 • Vedlikehold av heis
 • Flytting
 • Monterer opp og ned møbler o.l
 • Sanitæranlegg

Din eiendom – vårt ansvar!