Forvaltning, drift, vedlikehold og leieavtaler.

Eiendomsforvaltning

> Eiendomsforvaltning er drift, kontroll, vedlikehold og tilsyn med eiendommer og fysisk eiendom. Dette kan omfatte bolig-, kommersielle og landeiendommer. Ledelse indikerer behovet for eiendommer som skal tas vare på og overvåkes, med ansvar for og oppmerksomhet på dens levetid og tilstand som vurderes.

> Din Joker AS / Halvorsen Takst Og Eiendom AS kan være ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og leieavtaler,  på vegne av eiendomseierne, og tjenestene inkluderer administrativ, økonomisk, teknisk og juridisk, i tillegg til prosjekt- og byggeledelse i rehabiliteringer og rekonstruksjoner.

> Utleie handler i første rekke om kunnskap om utleiemarkedet og tilgang på informasjon om tilgjengelige lokaler og potensielle leietakere. Vi er løsningsorienterte med fokus på å koble gårdeiers produkt mot leietakers behov. 

> Vi bistår i hele utleieprosessen, samt også reforhandlinger av leiekontrakter. Grunnet vår varierte og allsidige kunnskap fra eiendomsbransjen, bidrar vi også som diskusjonspartner ifm. eiendomsutvikling og nybygg.

> Vi tilbyr bistand av blant annet utleie /næringseiendom, forsvarseiendom, utviklingstomter, festetomter og eiendomsporteføljer.

Behov for våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat