Din Joker

​Jonny Linus Halvorsen har de siste 30 årene vært delaktig i små og store suksesshistorier sammen med sine kontakter og kunder.

Igjennom flere år i ulike bransjer har han opparbeidet et solid nettverk i Norge og utlandet, og det gjør at vi kan gi deg gode innspill, samtidig som vi løser dine behov på best mulig måte.

Igjennom hans erfaring og store nettverk i både Norge og utlandet, har han bygget relasjoner til kontakter, kunder, samarbeidspartnere og leverandører, vi er derfor i stand til å løse de fleste utfordringer, både store og små.

Vi tilbyr tjenester til både offentlig sektor og til privatpersoner.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å utføre små eller store prosjekter.

Vi er den medarbeideren du ikke trenger å ansette.

Verdi- og lånetakst

Alle priser er inkludert mva.

Pris
Leilighet opp til 100 kvm fra kr 7.000
Leilighet 101 – 150 kvm fra kr 8.000
Leilighet 151 – 200 kvm fra kr 9.000
Leilighet over 200 kvm etter avtale
Hus opp til 120 kvm fra kr 10.000
Hus 121 – 200 kvm fra kr 12.500
Hus 201 – 300 kvm fra kr 15.000
Hus over 300 kvm etter avtale
Ekstra boenhet Fra kr 1.500,-

Tilstandssrapport bolig med verditakst

Alle priser er inkludert mva.

Pris
Hus opp til 120 kvm fra kr 13.000
Hus 121 – 200 kvm fra kr 15.000
Hus 201 – 300 kvm fra kr 18.000
Hus over 300 kvm etter avtale
Ekstra boenhet Fra kr 4.000,-

Diverse taksering

Garasje
Fra kr 2.000,-
Taksering av råloft
Fra kr 5.500,-
Taksering av tomter / boligtomter
Fra kr 6.500,-
Leievurdering av bolig
Fra kr 4.500,-
Hyttetakst
Fra kr 5.000,-
Verdivurdering av bolig
Fra kr 3.000,-
Reklamasjon og skadetakst
Etter medgått tid
Hulltaking for fuktmåling
Pr. stk kr 1.250,-

Planskisser

Priser eks. mva.

2D Plantegning
Pr. plan kr 1.000,-
3D Plantegning
Pr. plan kr 1.500,-

Dronefotografering

Priser eks. mva.

Dronefoto
Fra kr 3.000,-

* I tilegg kommer timepris for medgått kjøretid + km-godtgjørelse (Statens satser).

Annet

Priser eks. mva.

Tilegg ved innredet tilleggsbyning/anneks/uthus/hybel etc.
Fra kr 4.000,-
Tilegg for taksering på kveldstid (17.00 - 07.00)
Fra kr 3.000,-
Tilegg for taksering i helg (fredag 16.00 - mandag 07.00)
Fra kr 5.000,-
Minstepris for frammøte
Fra kr 2.500,-
Adm. Gebyr/bil
Fra kr 300,-
Timepris (minimumm 2 timer)
Pr. time kr 1.900,-
Underleverandører/nettverk
+10-15% prispåslag

​Med «fra-priser» menes at det vil kunne komme pristillegg for garasje, flere boenheter, ekstra bad, krypkjeller, etc.

Alle priser er oppgitt inkl.mva dersom annet ikke er opgitt.

I tilegg kommer timepris for medgått kjøretid + km-godtgjørelse (Statens satser).

Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 150 på alle fakturaer.

Justering av priser foretas pr. 1. januar med utganspunkt i konsumprisindeks for
virksomheten med lønnskostnad som dominerende innsatsfaktor, avrundet.

Din Joker As og Halvorsen Takst og Eiendom forebholder seg retten til å justere prislisten ved eventuelle større forandringer i kost og oppdragets krav og omfang eller nye lover og regler.

Alle tjenester faktureres med mva.

I avtaler med fast honorar eller øvre honortak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for gjennomføring av oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.

Eiendom med flere objekter er å anse som et spesielt objekt og faktureres etter avtale.

Større boenheter/tomter og spesieller objekter faktureres etter medgått tidsforbruk eller fastpris etter avtale.

Ved avtale kan vi bestille/innhente info fra foretningsfører, kommunen e.l. Eventuelle
utlegg fakturerers oppdragsgiver.

Fakturering skjer fortløpende. Det bemerkes at oppdraget kan faktureres etter utsendelse
av midlertidig utgave. Faktura ettersendes pr. mail med 10 dagers betalingsfrist. Etter forfall påløper purregebyr/innkassosalær.

​I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre kunder følgende orientering om vårt pris grunnlag: Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i det enkelte oppdrag. Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 250 til kr. 2 500 ink. mva avhengig av oppdraget art og kompleksitet. Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v. Din Joker AS forbeholder seg retten til å gå såvel under minsteprisen som over maksprisen som er oppgitt ovenfor som veiledende timepris.Den timesats som skal danne utgangspunkt for prisberegningen i oppdraget, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning oppdraget kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 30 minutter ved hver arbeidsøkt i oppdraget. På større prosjekter og/eller faste oppdrag – kommer vi med tilbud. ​Våre tjenester blir då delt opp i tre ulike faser, med fakturering etter hver avsluttet FASE.