ANDRE TJENESTER OG RÅDGIVNING

Rådgivning

Din Joker AS kan hjelpe deg gjennom prosjektet du ønsker å gjennomføre, fra planleggingsfasen, kontraktarbeid, oppfølging og koordinering av entreprenører til ferdigbefaring og overlevering.

Har du planer om å lage et nybygg, tilbygg eller påbygg så kan jeg være din høyre hånd gjennom hele prosjektet. Ta kontakt for mer informasjon.

Ved overtakelse går ansvaret for objektet over fra entreprenør til byggherre, og det er derfor viktig at alle feil og mangler som det er mulig å oppdage blir lokalisert og notert i befaringsprotokollen. Da kan feil og mangler bli utbedret av entreprenøren innen angitt frist. Videre vil overtakelse være grunnlag for sluttfaktura.

Jeg bistår deg under ferdigbefaring ved å passe på at det som er mulig å oppdage av feil og mangler blir oppdaget.

> Rådgivning for privatpersoner

Typiske oppdrag for privatpersoner kan blant annet omfatte følgende:

  • Kontroll av utførte byggearbeider
  • Kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider
  • Bistand i tvistesaker, inkludert fagkyndig vitne
  • Bistand ved forbefaringer, overtakelse og garantibefaring av eiendom
  • Vurdering av årsak til bygningsskader, anbefaling av tiltak og beregning av kostnader for tiltakene
  • Vurdering av tilstandene på bygningsdeler som f.eks. tak, fasade, vinduer/dører grunnmur etc.

Behov for våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat