SHA

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

> Koordinering i prosjektering (KP)

> Koordinering i utførelsesfasen (KU)

> Byggeledelse

Som byggeleder tar Din Joker AS ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å sikre god fremdrift og høy kvalitet gjennom prosjektet fra start til slutt.

> Leietakerbistand

I forbindelse med flytting til nye lokaler er det en rekke valg og beslutninger som må tas. OPAK kan med sin tverrfaglighet og sin tekniske kompetanse være en god rådgiver for leietakere, og har i en årrekke bistått virksomheter av mange typer og størrelser i deres flytteprosess.

Bistanden omfatter alt fra utarbeidelse av kravspesifikasjoner, deltakelse ved forhandlinger med utleier og oppfølging og kontroll av det som bygges.

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til interne prosesser hos leietaker:

 • Oppfølging av beslutningsplan
 • Bistå i planlegging av bruk av lokalene
 • Ledelse av brukergrupper (f.eks. innenfor romprogram/arealbehov, IT/sikkerhet/elektro m.m.)
 • Fagrådgivning bygg, VVS, elektro og miljø
 • Oppfølging av leietakers interne leveranser (IKT, spesialrom o.l.)
 • Bistå i flytteplanleggingen og ved anskaffelser/innkjøp
 • Delta i planlegging av drift/vedlikehold av nye lokaler
 • Koordinering mellom intern og eksterne prosess
 • Bistå i forhandlinger om endringer
 • Budsjettering og kostnadsoppfølging

Sentrale arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging mot utleier:

 • Påse at leveringsbeskrivelser/kravspesifikasjon etc. følges opp
 • Oppfølging av beslutningsplan
 • Kontrollere og rapportere økonomi, fremdrift og kvalitet
 • Kvalitetssikring av planlegging og byggeprosess
 • Fagrådgivning bygg, VVS, elektro og miljø
 • Deltakelse på leietakermøter
 • Avvik- og endringsoppfølging
 • Usikkerhetsanalyser
 • Overtakelse, ferdigbefaringer

Behov for våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat